¨
  www.hrady-zamky.cz/zamek-nachod

NPÚ ú.o.p. Josefov
a
správa Státního zámku Náchod

Smiřických 1282
547 01 Náchod

Kontakty:

Tel./fax: +420 491 426 201

E-mail: dotazy.nachod@tiscali.cz

web: www.zameknachod.cz

Zámek Náchod - foto

Historie:

      Zámek Náchod
Hrad a pravděpodobně i město Náchod založil Hron z rodu Načeraticů v polovině 13. století. Hrad byl postaven při zemské obchodní stezce v blízkosti česko-kladské hranice a plnil důležitou strážní funkci. Na renesanční zámek bylo středověké sídlo přestavěno rodem Smiřických na přelomu 16. a 17. století. Poslední mužský člen tohoto rodu Albrecht Jan byl aktivním účastníkem stavovského odboje, účastnil se defenestrace místodržících roku 1618 a byl i jedním z třiceti direktorů. Posledním majitelem pocházejícím z řad české šlechty byl Adam Erdman Trčka z Lípy, jehož švagrem byl velitel císařských vojsk Albrecht z Valdštejna. Adam věrně stál po boku svého příbuzného až do jeho smrti 25. 2. 1634, kdy byl spolu s ním zavražděn v Chebu. Téhož roku přešel zámek i s panstvím do rukou italského šlechtice Ottavia Piccolominiho de Arragona jako odměna od císaře Ferdinanda II. za pomoc při odstranění Valdštejna. Rod Piccolomini vlastnil panství až do roku 1783, za jeho vlády, vyznačující se barokními a rokokovými přestavbami a úpravami dostal v podstatě svou dnešní podobu. Roku 1792 koupil panství Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský a po jeho smrti roku 1800 panství zdědila jeho nejstarší dcera Kateřina Bedřiška Vilemína, známá jako paní kněžna z románu Babička od Boženy Němcové. Roku 1842 panství zakoupil kníže Jiří Vilém Schaumburg-Lippe za 2 500 000 zlatých pro svého druhorozeného syna Viléma Karla Augusta a založil tak náchodskou sekundogenituru rodu. Tato německá knížata na Náchodě vládla až do konce II. světové války. Od konfiskace knížecího velkostatku 21. 6. 1945 je zámek majetkem státu.


Expozice:

Piccolominská expozice:
Historické interiéry připomínající období 17. a 18. století, zejména třicetileté války, kdy Náchod vlastnil císařský vojevůdce Ottavio Piccolomini. Bohaté dobové interiérové vybavení, štuková výzdoba reprezentačních prostor, soubor bruselských tapiserií, sbírka květinových a loveckých zátiší, portrétní galerie, grafiky, část nejstaršího fondu zámecké knihovny, cenné ukázky historického uměleckého řemesla.

Salony druhého patra:
Expozice otevřená veřejnosti v roce 2002 nabízí prostory s malovanými trámovými stropy z poloviny 17. a 18. století, rozsáhlou kolekci obrazů - podobizen, krajinomaleb, městských vedut, zátiší a grafik, mobiliář od 16. do 19. století, zejména renesanční, barokní a novorenesanční, cenné soubory historického uměleckého řemesla, tapiserie, zbraně, historické oděvy.

Na dvoře vévodském:
Tento nový interiérový prohlídkový okruh zpřístupněný pro návštěvní veřejnost v srpnu 2007 se tematicky vztahuje k závěru 18. a první polovině 19. století, kdy náchodské panství vlastnil Petr Biron vévoda Kuronský a Zaháňský a jeho dcera Kateřina Vilemína, známá jako „paní kněžna“ z románu Babička od Boženy Němcové. Zájemci si zde mohou prohlédnout interiéry zařízené převážně restaurovaným mobiliářem ve stylu klasicismu, empíru a biedermeieru.


Návštěvní doba:

  Státní zámek zahajuje návštěvní sezónu 2009:
duben So, Ne, svátky 10.00 - 16.00 hod.
květen Út - Ne 9.00 - 17.00 hod.
  Po 10.00 - 16.00 hod.
červen Út - Ne 9.00 - 17.00 hod.
  Po 10.00 - 16.00 hod.
červenec Út - Ne 9.00 - 18.00 hod.
  Po 10.00 - 16.00 hod.
srpen Út - Ne 9.00 - 18.00 hod.
  Po 10.00 - 16.00 hod.
září Út - Ne 9.00 - 18.00 hod.
říjen So, Ne, svátky 10.00 - 16.00 hod.


Vstupné:

I. Piccolominská exp.: 80,- plné 50,- zlevněné 240,- rodinné 20,- skupiny dětí do 6 let
II. Salóny druhého patra: 75,- plné 50,- zlevněné 225,- rodinné 20,- skupiny dětí do 6 let
III. Na dvoře vévodském: 70,- plné 45,- zlevněné 210,- rodinné 15,- skupiny dětí do 6 let
I. + II.: 130,- plné 80,- zlevněné 390,- rodinné 30,- skupiny dětí do 6 let
I. + III.: 125,- plné 80,- zlevněné 375,- rodinné 30,- skupiny dětí do 6 let
Malý okruh s věží: 20,- plné 10,- zlevněné 60,- rodinné zdarma - skupiny dětí do 6 let
Prohlídky s Černou paní: 100,- plné 70,- zlevněné 300,- rodinné  

Zlevněné vstupné: Děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let, ZTP, ZTP/P
Vstup zdarma: Děti do 6 let mimo hromadné skupiny (v doprovodu dospělých)
Vedoucí předem objednaných skupin nad 20 osob (1 vedoucí)
Vedoucí školnívh výprav (MŠ a ZŠ) – max. 2 na 20 dětí
Doprovod osoby ZTP/P
Zaměstnanci NPÚ s max.3 rodinnými příslušníky
Rodinné vstupné: Pro rodiny tvořené 2 dospělými a max. 3 dětmi


Pro filmové společnosti nabízíme: 

nabízíme k pronájmu atraktivní exteriéry a interiéry za smluvní cenu.

Rezervace vybraných prostor zámku:
 
Zámecká zahrada - možnosti malých zahradních slavností - koncertů
Zámecká kaple - možnosti konání svateb (římsko-katolický obřad)
Ratibořický sál - možnosti interiérových prodejních výstav, konání koncertů a divadelních představení, příp. svatebních obřadů
Španělský sál - dtto (asi pro 40 osob)
možnost konání svateb (pouze pro občanské obřady) pro cca 40 osob


Ceny pronajímaných prostor jsou smluvní.


Nabídka prostor pro konání svatebních obřadů

Pro účely pořádání svatebních obřadů jsou na SZ Náchod vyhrazeny prostory Španělského sálu, Velkého sálu na I. nádvoří, kaple a Piccolominské zahrady. V případě špatného počasí je možno přesunout obřad z Piccolominské zahrady do Velkého sálu. Součástí ceny obřadu je i možnost fotografování novomanželů v interiérech zámku.
 
Španělský sál:

 • cena činí 8 330,- Kč (7 000,- Kč + 19%DPH 1 330,- Kč)
 • maximální počet svatebčanů je 50 osob
 • trvání obřadu nesmí překročit dobu 40 minut (sál je součástí prohlídkové trasy a po uplynutí této doby musí být uveden do původního stavu)
Kaple Nanebevzetí Panny Marie:
 • cena činí 3 570,- Kč (3 000,- Kč + 19%DPH 570,- Kč)
 • maximální počet svatebčanů je 30 osob
 • trvání obřadu je časově omezeno pouze otvírací dobou zámku
Piccolominská zahrada:
 • cena činí 3 570,- Kč (3 000,- Kč + 19%DPH 570,- Kč)
 • maximální počet svatebčanů je 40 osob
 • trvání obřadu je časově omezeno pouze otvírací dobou zámku
Velký sál:
 • cena činí 3 570,- Kč (3 000,- Kč + 19%DPH 570,- Kč)
 • maximální počet svatebčanů je 80 osob
 • trvání obřadu je časově omezeno pouze otvírací dobou zámku


Kulturní akce 2009:

Seznam kulturních akcí pro rok 2009 ve fromátu PDF stáhnout.

Upozornění: případné změny programů budou zveřejněny v tisku i na internetových stránkách:


Další služby:

 • prodej upomínkových předmětů, výroba a prodej skleněných figurek (přímo v pokladně zámku)
 • parkoviště asi 100 m od zámeckého areálu
 • Zámecká restaurace (Zámecký hotel) - asi 20 m od zámeckého areálu
 • vlakové a autobusové nádraží je vzdáleno asi 1 km (návštěvníci se na zámek dostanou přes sídliště Plhov, ulicí Smiřických (silnicí směrem na Trutnov, Červený Kostelec) nebo z náměstí T. G. Masaryka po zámeckých schodech (pouze pro pěší)

Zajímavosti v regionu:

Historické město Náchod, Státní galerie výtvarného umění Náchod, Regionální muzeum Náchod, přírodní amfiteátr, vojenský hřbitov, turistická trasa vedoucí alejí kněžny Zaháňské k ratibořickému zámku, pevnost Dobrošov, Jiráskova chata na Dobrošově (rozhledna s kruhovým výhledem do dalekého okolí), údolí „Peklo“, hradní zříceniny Rýzmburk a Vízmburk, zámek v Novém Městě nad Metují, Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, údolní nádrž „Rozkoš“, Městské muzeum Josefov s podzemními chodbami, rybníky „Špinka“ a „Brodský“ u Červeného Kostelce, rodný dům Aloise Jiráska v Hronově, Jiráskovo divadlo v Hronově (Městské muzeum), Broumovský klášter, Teplicko-adršpašské skály …

 

Těšíme se na Vaši návštěvu


Copyright © GALANCE , internetové vydavatelství  -  katalogový oborový server - http://www.hrady-zamky.cz/

^ NAHORU