www.hrady-zamky.cz/zamek-jansky-vrch

Státní zámek Jánský Vrch

790 70 Javorník
okres Jeseník

Kontakty:

    tel./fax:  0645 - 440 286
    e-mail:   
janskyvrch@email.cz
      www:  
http://janskyvrch.wz.cz

Správce objektu: Hana Šnoblová.
Nadřízená instituce:
Státní památkový ústav v Olomouci, Horní náměsti 25, 771 11 Olomouc
Je členem AMG.


 
Představení památky:

Zámek Jánský Vrch, jediný zpřístupněný památkový objekt jesenického okresu, tvoří spolu s krajinářským parkem výraznou dominantu městské památkové zóny. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem Javorníkem a svým umístěním spadá do nejsevernějšího cípu severomoravského kraje, na bývalé území Slezska.

Jeho historie započala snad již v 2. polovině 13. století, kdy byl postaven na strategicky výhodném místě nad javornickým sídlištěm hrad. Písemnou zmínkou je hrad Javorník poprvé zmiňován roku 1307, jako majetek svidnických knížat. Svidničtí hrad odstoupili roku 1348 vratislavskému biskupovi Předslavovi z Pogarel. Od těch dob byl hrad i okolí, až na několik menších přestávek, součástí rozsáhlého území, které náleželo biskupovi ve Vratislavi (Wroclaw, Breslau). V průběhu 15. století byl hrad značně poškozen. A to nejen husitskými válkami, ale především nešťastným zásahem samotného biskupství, které nechalo pobořit jeho obranný systém, aby se hrad nemohl stát oporou případného nepřítele. 

Velká obnova a přestavba hradu, která probíhala na konci 15. století, započala až za biskupa Jana Rotha. Pozdně gotická etapa výstavby byla ukončena roku 1509 Rothovým následovníkem - biskupem Janem Thurzou. V průběhu těchto úprav byl také změněn název objektu na počest patrona vratislavských biskupů Jana Křtitele na Jánský Vrch. Kamenné reliéfní desky, dokládající tuto etapu stavebního vývoje a jeho přejmenování, se dodnes nacházejí na zámeckých zdech.

K definitivní přestavbě původního hradu, později sídla s pohodlnějším pozdně renesančním palácem na barokní zámek, došlo za episkopátu biskupa Filipa Gotharda Schaffgotsche (1716 - 1795). Na svém sídle se biskup obklopil mnohými významnými osobnostmi, především z oblasti hudby. V roce 1769 povolal na svůj zámek hudebního skladatele, výborného houslistu a dirigenta Karla Ditterse z Dittersdorfu a Jánský Vrch se stal záhy střediskem hudebního života pro celé Slezsko. Ditters za téměř třicet let pobytu na Javorníku složil na čtyřicet komických oper, čímž se stal jedním ze zakladatelů německé komické opery. Hudební tradice zámku i města spojená s touto osobností je dodnes oživována každoročně probíhajícím festivalem Karla Ditterse z Dittersdorfu nebo drobnými koncerty v rámci Zámeckého kulturního léta, které probíhají v koncertním sále během prohlídek zámku.

Po smrti biskupa Schaffgotsche se ujal úřadu biskup Josef Krystian Hohenlohe Waldenburg - Bartenstein, kterého je potřeba zmínit především kvůli stavebním úpravám probíhajícím již zcela v duchu nového poslání zámku - na počátku 19.století bylo dokončeno letní sídlo.

Pozitivní role objektu jako centra vzdělanosti, kultury a humanismu na Jesenicku byla rozvíjena i v dalších létech. V létech 1856 a 1857 se stal zámek svědkem dvou návštěv básníka Josefa von Eichendorffa, představitele německého romantismu. Na jeho počest je pojmenována kamenná vyhlídka před zámkem.

V roce 1959 byl zámek Jánský Vrch zapůjčen státu. K jeho plnému zestátnění mohlo dojít až po vzájemném vyrovnání polské a české katolické církve, tedy v r.1984. 

Nyní je zámek ve správě Vlastivědného muzea Jesenicka.


Expozice:

Návštěvníkům Jánského Vrchu v Javorníku je objekt zpřístupněn dvěma okruhy. Expozice prvního okruhu, tzv. základního vyniká zachovaným původním vybavením převážně z 19.století, které bylo nově doplněno pouze některými předměty užitého umění a obrazy. K nejcennějším uměleckým památkám zámku patří plastiky a obrazy ve vybavení horní zámecké kaple. Je to především raně barokní oltář s deskovými renesančními obrazy světců z poloviny 16.století., dvě pozdně gotické sochy sv. Heleny a sv.Barbory a konečně pozdně gotická dřevěná soška světice z 1.čtvrtiny 16.století. Zajímavým obohacením prohlídky je také největší vystavená sbírka dýmek a kuřáckých potřeb v České republice, umístěná v posledních místnostech základního okruhu. Sbírka dýmek začala vznikat od konce 60.let a během dvaceti let se rozrostla na cca 1200 exponátů. K prohlédnutí jsou zde dýmky převážně z 18., 19. a 20. století, evropské výroby, ale i četné kusy dovezené z Ameriky, Afriky a Orientu.

Spodní prohlídkový okruh představí zájemcům hospodářské zázemí zámku, které je většinou na památkových objektech skryto. Patří sem především zámecká kuchyně, byt správce, jídelna pro sloužící, koupelna aj. Na vnitřních nádvořích zámku, kterými se prochází, jsou nejlépe patrny stavební proměny objektu.

Tradiční nabídka památkových objektů je dále rozšířena o již zmiňované minikoncerty na prvním prohlídkovém okruhu, noční prohlídky, divadelní představeni, jarmarky a plesy na nádvoří zámku Jánský Vrch. Vychází vstříc také poptávce po mimosezónních službách, do nichž lze zahrnout především zimní besedy u čaje a kávy, spojené s prohlídkou interiérů a netradiční akcí - Vánoce na zámku. Nabízíme také prostory pro významná jednání a slavnostní chvíle, jako např. uzavření manželství, setkání.představitelů samosprávy a okresu s významnými hosty, aj.

Našim záměrem do budoucna je vytvořit z Jánského Vrchu středisko pro zábavu i studium různých zájmových a věkových skupin mládeže. Nadstandardní služby, na kterých se již z velké části mládež podílí, proto rozšiřujeme o samostatné vzdělávací programy, historické a sportovní soutěže. Příkladem za všechny může být prohlídka s "duchem" tohoto zámku hejtmanem Tymlingem pro I.stupeň ZŠ, k níž je možné využít metodických listů pro učitele a dětských publikací běžně přístupných v pokladně zámku.


Návštěvní doba:

DUBEN - ŘÍJEN( sobota a neděle )   9 - 15 hod.
KVĚTEN - SRPEN  (úterý až neděle)   8 - 16 hod.
ŘÍJEN (Úterý až neděle))   9 - 15 hod.
Jinak pro hromadné návštěvy dle individuální objednávky.

Organizace prohlídek a cena vstupného:

I. okruh - základní - délka prohlídky 50 min.

Základní vstupné35,- + 15,- Kč( I. a II. prohlídkový okruh)
Zlevněné vstupné20,- + 5,- Kč(důchodci) 20,- + 5,- Kč (mládež)

II. okruh - hospodářský - délka prohlídky 30 min.

Základní vstupné15,- Kč
Zlevněné vstupné5,- Kč(děti od 3-18 let, důchodci a invalidé)
Zimní prohlídka : 50 + 25,- Kč, (nutno objednat minimálně tři dny předem)

Poskytované slevy:

Držitelé průkazů - ISIC, ITIC, IYTC - poloviční vstupné
Doprovod invalidního důchodce (průkaz ZTP-P) - poloviční vstupné
Držitelé průkazu Čtyřlístek (Poštovní spořitelna) - II.okruh zdarma
Příplatky, poplatky : 30 Kč (foto), 60 Kč (kamera)


Rezervace prohlídek:

Na telefonním čísle: 0645 - 440 286.
V zimních měsících bereme objednávky pouze na skupiny od deseti osob výše.
Dětský program pro I.stupeň ZŠ je možné absolvovat každé pondělí, v jiné dny pouze do 10 hod. V obou případech je nutné se také objednat.


Příjezd a parkování:

Nejbližší parkoviště je na náměstí, 200 m od zámku. Bližší příjezd aut k zámku není možný. Vzdálenost od nejbližšího velkého města : okresní město Jeseník - 30 km, Šumperk - 80 km.


Stravování a ubytování:

Stravování i ubytování přímo ve městě, nejbližší hotel je 50 m od zámku.

Ubytování:

Hotel pod zámkem - tel.: 0645 - 440 154
Charita Jeseník - tel: 0645 - 440 217, 440 355
Restaurant Spilea - tel: 0645 - 440 080

Stravování:

Restaurant Spilea - tel: 0645 - 440 080
Restaurant Taverna - tel: 0645 - 440 363
 


Zajímavosti v okolí:

Hřbitovní kostel v Javorníku - Vsi z 60. let 13.stol.; dům hudebníka Karla Ditterse z Dittersdorfu - v současné době městské muzeum; poutní kostel s klášterem a bývalou piaristickou kolejí v Bílé Vodě (9 km); poutní kostel v Travné (8 km) poblíž něho se nachází křížová cesta s léčebným pramenem (na druhé straně za státními hranicemi s Polskem jsou lázně Ladek-Zdrój); železniční muzeum ve Vidnavě (10 km). Turistické zajímavosti: pásmo Rychlebských hor s nejvyšší horou Smrkem; poutní kaplička sv.Antonína a Čertova kazatelna se Nacházejí při cestě na zříceninu hradu Rychleby (3 km). Blízký přechod do Polska v Bílém Potoce (1 km) je možné využít k návštěvě historického městečka Pačkova a rekreačních oblastí kolem Otmuchovského a Niského jezera.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu


Copyright © GALANCE , internetové vydavatelství  -  katalogový informační server - www.hrady-zamky.cz

^ NAHORU