www.hrady-zamky.cz/klaster-plasy

Klášter Plasy Národní kulturní památka
Klášter Plasy

Plzeňská 2
331 01 Plasy
Plzeňský kraj (PS)

Kontakty:

tel/fax:    373 322 174
E-mail:   klaster@plasy.cz
URL:      http://cestujme.cz/plasy

 
Představení památky:

            V malebné krajině, 25 kilometrů severně od Plzně, se nachází jedna z perel barokní architektury - komplex bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích. Jeho kořeny sahají do roku 1144, kdy tehdejší kníže, pozdější král Vladislav I., vydal zakládající listinu pro klášter. Z původní středověké dispozice se dochovaly několik fragmentů, jelikož celý klášter byl vypálen husity v roce 1421. Současnou monumentální podobu získal areál barokní přestavbou v letech 1661 až 1739, na které se podíleli především stavitelé J. B. Mathey (prelatura, sýpka) a J. B. Santini-Aichel (konvent). V roce 1785 byl výnosem císaře Josefa II. klášter zrušen a přešel do správy Náboženského fondu. Poslední stavební úpravy byly realizovány v 19. století tehdejším kancléřem K. W. L. P. Metternichem, který celé panství zakoupil v roce 1824. Od roku 1945 spravuje významnou část bývalých klášterních budov stát. 
          V budově konventu, která je založena na 5.100 dubových pilotách v bažinaté půdě, je umístěna stálá expozice, která představuje barokní architekturu a umění (15 velkoplošných fresek po trase - autoři: Pink, Müller a Kramolín, kaple sv. Bernarda, kapitulní síň, ambitové chodby, knihovní sál). Celou tuto trasu doplňuje v Nemocničním křídle expozice lékárenství, která navazuje na bohatou tradici lékárenství v Plasích. K vidění jsou rokoková, klasicistní a secesní lekárny doplněné o dobové předměty. Ve druhém patře konventu je otevřena část připravované "Galerie inspirovaného umění".
       Barokní sýpka slouží od začátku sezóny jako samostatný návštěvnický okruh, který je však fyzicky náročnější. Po zdolání více jak 120 schodů na návštěvníky čeká odměna v podobě funkčního barokního hodinového stroje z r. 1686. Skupina navštíví i tamní raně gotickou patrovou kapli sv. Máří Magdalény. 
      Budova prelatury se sálem, který je obdařen bohatou štukovou výzdobou a freskami od J. K. Lišky, poskytuje zázemí pro účastníky různých sympozií a koncertů.


Návštěvní doba:

DUBEN, ŘÍJEN
(soboty, neděle a svátky, ve všední dny jen předem ohlášené skupiny)
   9 - 15 hod.
KVĚTEN, ZÁŘÍ
(každý den mimo pondělí a den následující po dni pracovního klidu)
   9 - 16 hod.
ČERVEN - SRPEN
(každý den mimo pondělí a den následující po dni pracovního klidu)
   9 - 17 hod.

První prohlídka 9 hod., poslední 17 hod.
Polední pauza: 12 - 13 hod


Organizace prohlídek a cena vstupného na rok 2007:

Okruhy
prohlídek
Délka
prohlídky
Plné
vstupné
Zlevněné
vstupné
Symbolické
vstupné
Prohlídka konventu cca 50 min. 50,- Kč 30,- Kč 5,- Kč
Sýpka cca 20 min. 30,- Kč 20,- Kč 5,- Kč
Galerie Stretti* cca 20 min. 30,- Kč 20,- Kč 5,- Kč
Výstava cca 20 min. 30,- Kč 20,- Kč 5,- Kč

* na předchozí objednávku
- zlevněné vstupné se vztahuje na seniory nad 65 let, studenty se slevovou kartou, ZTP a ZTP-P
- symbolické vstupné se vztahuje na děti do 6ti let a občany s trvalým pobytem v Plasích, pokud s sebou přivedou alespoň jednoho hosta, který zaplatí buď plné či zlevněné vstupné

 

Další služby   Příplatek
Příplatek za cizojazyčný výklad: 50,- Kč/osoba
Zapůjčení cizojazyčného textu: 20,- Kč/text   
Prohlídka mimo návštěvní dobu 50,- Kč/osoba
Svatební obřad 3000,- Kč      

pořizování foto a videozáznamů v klášteře je zakázáno
Možnost konání kulturních akcí, koncertů, výstav, rautů, svateb, …


Předběžný program v areálu kláštara na rok 2007:

Pro aktuální informace sledujte náš web - viz. výše


Možnost ubytování v Plasích:

Restaurace "Na Špici", Manětínská 130, Plasy - 
formanek@cbox.cz, tel: 603 248 183, od 130,- Kč

Restaurace "Rudolf II." - Plzeňská 37, Plasy, tel: 721 802 971, 724 105 952,
neumann@email.czod 300,- Kč

Domov mládeže při SOŠ Plasy, Školní 280, Plasy, tel: 373 322 115,
plasysos@iol.cz, od 130,- Kč


Rezervace prohlídek:

písemně na naší adrese, e-mailu nebo telefonicky na čísle kláštera viz. výše


Příjezd:

autem: vzdálenost od Plzně 25 km (silnice č. I/27 Plzeň - Most)
busem: linky Plzeň - Kralovice (Žatec, Ústí nad Labem)
železnicí: trať 160 Plzeň - Žatec (Ústí nad Labem)


Parkování:

50 - 100 m od vstupu do objektu


Stravování:

Hostinec 250 m.


Zajímavosti v okolí:

Proboštství Mariánská Týnice (11 km), zámek Manětín (17 km), údolí řeky Střely - turistika.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu


Copyright © GALANCE , internetové vydavatelství  -  katalogový oborový server - www.hrady-zamky.cz

^ NAHORU