www.hrady-zamky.cz/klaster-kladruby

Klášter KladrubyNárodní kulturní památka
Klášter Kladruby

Pozorka 1
349 61 Kladruby u Stříbra

Kontakty:

    tel./fax:  +420 374 631 773

E-mail:   kladruby@plzen.npu.cz

 
Představení památky:

V údolí pradávné řeky Úhlavky, 7km od města Stříbra se rozkládá bývalý benediktinský klášter, založený na počátku 12.století knížetem Vladislavem I. Dnešní podoba areálu je z třetiny 18.století. Dominantou areálu je klášterní kostel, přestavěný Janem Blažkem Santinim ve stylu barokní gotiky. Ten také navrhl většinu vybavení interiéru, na kterém se dále podíleli bratří Asamové, sochaři z okruhu Matyáše Bernarda Brauna a Karel Legát. Po jižní straně kostela je situován starý konvent, u  kterého na východě stojí stará prelatura a na jihu budova nového konventu, jejíž autorství je připisováno Kilianu Ignáci Dienzenhoferovi.

Objekt je ve správě Národního památkového ústavu.


Historie:

Benediktinský klášter Kladruby byl založen českým knížetem Vladislavem I. v roce 1115. Klášter ležel v blízkosti Norimberské zemské stezky, která spojovala Čechy a Bavorsko. Té často využíval jak Vladislav I., říšský arcičíšník, tak i jeho manželka Richenza, která pocházela z německého Bergu. Klášter byl bohatě nadán majetkem, pozemky a četnými privilegii. Původní osazenstvo kláštera bylo české, ale záhy po jeho založení byla na přání Richenzy do Kladrub poslána mise mnichů z kláštera ve Zwiefaltenu. Následovalo poměrně dlouhé období národnostních sporů o  charakter kláštera, které bylo ukončeno v roce 1130 třetí a definitivní německou kolonií.

Období do konce 14. století je charakterizováno mohutným rozvojem klášterního majetku a  mocenského vlivu. Toto období bylo ukončeno husitskými válkami. V lednu 1421 dobyl klášter Jan Žižka a zanechal zde svoji posádku, která odolala i útoku vojsk krále Zikmunda, jež čítala 12 000 vojáků. Po husitské revoluci se kladrubský klášter jen pomalu zotavoval, ztratil velkou část majetku, která se dostala do rukou šlechty. V roce 1590 zachvátil všechny klášterní budovy rozsáhlý požár. Také za třicetileté války byl klášter několikrát vypleněn.

Díky pobělohorské procírkevní politice se klášter začal znovu vzmáhat. Počátek 18. století se dá označit za druhý vrchol jeho historie.Za opata Maura Finzguta proběhla na klášterních budovách řada rekonstrukcí, během kterých byl do barokně gotické podoby přestavěn chrám Nanebevzetí Panny Marie. Autorem této přestavby je pražský barokní stavitel Jan Blažej Santini Aichl. 0 rozšíření komplexu budov se zasloužil Kilián Ignác Dienzenhofer, další významný barokní architekt.

Klášter se však ze své moci a majetku netěšil dlouho. V roce 1785 byl zrušen v rámci reforem Josefa II. V následujících letech sloužily budovy jako sklad střelného prachu, později byl konvent využit jako generální vojenský špitál a za napoleonských válek jako kasárna a lazaret.

Roku 1825 byla na celé kladrubské panství vypsána dražba a ještě v témže roce Kladruby koupil Alfréd I.kníže Windischgrätz. Windischgrátzové využívali objekt hlavně k hospodářským účelům, protože rodinné sídlo měli na zámku v Tachově. Na počátku 20. století rodina přesídlila do Kladrub a  z té doby pochází i poslední úpravy objektu. Po 2.světové válce přišli Windischgrátzové na základě Benešových dekretů o veškerá panství v Čechách a odešli do Německa.

Po roce 1945 převzal objekt Státní statek v Kladrubech. V 70. letech se objekt začal rekonstruovat. Opravy probíhají dodnes za finančního přispění státu a Evropské unie.


Návštěvní doba:
DUBEN, ŘÍJEN (soboty a neděle)    10 - 17 hod.
KVĚTEN, ZÁŘÍ  (každý den mimo pondělí)    10 - 17 hod.
ČERVEN - SRPEN (každý den mimo pondělí)    9 - 17 hod.

První prohlídka 9 hod., poslední 17 hod.


Organizace prohlídek a cena vstupného:

1. trasa - klášter (expozice historie, expozice sv. Jana Nepomuckého, ambitová chodba, kostel Nanebevzetí Pany Marie, opatský byt) - délka prohlídky 60 min.

2. trasa - zámek (expozice historie, expozice sv. Jana Nepomuckého, zimní refektář, lapidárium soch M. B. Brauna, knihovna Windischgrätzů) - délka prohlídky 50 min.

bezbariérová trasa (kostel Nanebevzetí Panny Marie, ambitová chodba, zimní refektář, lapidárium soch M. B. Brauna, knihovna Windischgrätzů) - délka prohlídky 50 min.

Výklad v českém jazyce
prohlídková trasa základní zlevněné rodinné
I. trasa - Klášter 80,- Kč / 3,50 € 50,- Kč / 2,50 € 200,- Kč / 3,50 €
II. trasa - Zámek 80,- Kč / 3,50 € 50,- Kč / 2,50 € 200,- Kč / 3,50 €
kombinovaná trasa 80,- Kč / 3,50 € 50,- Kč / 2,50 € 200,- Kč / 3,50 €
bezbariérová trasa 80,- Kč / 3,50 € 50,- Kč / 2,50 € 200,- Kč / 3,50 €

Příplatky ke vstupnému
zapůjčení cizojazyčného textu 20,- Kč / 1,00 € za výtisk
výklad v cizím jazyce 70,- Kč / 3,00 € za osobu
fotovstupenka 200,- Kč / 9,00 € za osobu
videovstupenka 250,- Kč / 11,00 € za osobu


Rezervace prohlídek:

Rezervace prohlídek telefonicky či písemně (nejlépe 2 dny předem, cizojazyčné zájezdy lépe dříve).


Příjezd:

Vzdálenost od Plzně 30 km směr Rozvadov, před objektem parkoviště. Stříbro 7 km.


Stravování a ubytování:

Občerstvení v klášteře, otevřeno 9 - 17 hod. (v sezóně), i obědy.
Nejbližší ubytování v Kladrubech.


Zajímavosti v okolí:

Naučná přírodovědná stezka Kladruby, zámek Horšovský Týn (30 km), historické město Stříbro (7 km), město Domažlice (40 km), Rekreační areál Sycherák (20 km).

 

Těšíme se na Vaši návštěvu


Copyright © GALANCE , internetové vydavatelství  -  katalogový oborový server - www.hrady-zamky.cz

^ NAHORU