www.hrady-zamky.cz/hz-htyn

Státní hrad a zámek Národní kulturní památka
Státní hrad a zámek
Horšovský Týn

346 01 Horšovský Týn
okres Domažlice

Kontakty:

    tel.:  0188-42 31 11
    fax:  0188-42 31 13

E-mail:   hz.htyn@arcom.cz

 
Představení památky:

Původně biskupský hrad založený před polovinou 13. století. V roce 1547 vyhořel a byl přestavěn v renesanční sídlo (Jan mladší Popel z Lobkovicz). V letech 1623-1945 v majetku rodu Trauttmansdorffů. Od r. 1945 vlastní zámek stát.

Náplň návštěvnického okruhu HRAD tvoří prohlídka obnoveného biskupského paláce včetně zrekonstruovaného interiéru unikátní raně gotické biskupské kaple. Návštěvnický okruh ZÁMEK nabízí ukázku bydlení šlechty od 16.stol. až po 20.stol., včetně unikátní portrétní galerie českých panovníků. V zámecké KUCHYNI je přístupná veřejnosti sbírka kuriózních exponátů. Ve čtvrtém návštěvnickém okruhu PURKRABSKÝ PALÁC je instalována společná expozice sbírek městského muzea a zámku včetně zrekonstruované zámecké jízdárny. Zámek je obklopen rozsáhlým přírodně krajinářským parkem o rozloze 40 ha.

Objekty jsou ve správě Památkového ústavu v Plzni - e-mail: pamatky-plz@top.cz .


Expozice:

Vstupní historická expozice - (vstupní informace, pokladna, suvenýry, WC) volná prohlídka.

Prohlídková trasa HRAD - (unikátní raně gotická biskupská kaple, renesanční interiéry, zbrojnice) časované vstupenky, prohlídka s průvodcem, počet návštěvníků v jedné skupině max. 23 osob, doba prohlídky 50 minut, prohlídky každých 15 minut.

Prohlídková trasa ZÁMEK - (bydlení šlechty v období od 16. až do počátku 20. století) časované vstupenky, prohlídka s průvodcem, počet návštěvníků v jedné skupině max. 23 osob, doba prohlídky 60 minut, prohlídky každých 15 minut.

Výstavní prostor KUCHYNĚ "Z tajů depozitáře" (stálá výstava historických osvětlovacích těles, osobních potřeb, historického nádobí, porcelánu, cestovních potřeb a textilu) časované vstupenky, prohlídka s průvodcem, počet návštěvníků v jedné skupině max. 23 osob, doba prohlídky 40 minut, prohlídky každých 30 minut.

Prohlídková trasa PURKRABSTVÍ (unikátní historické interiéry purkrabského paláce, ochozová chodba, jízdárna), /společná expozice Městského muzea a státního zámku/ časované vstupenky, prohlídka s průvodcem, počet návštěvníků v jedné skupině max. 10 osob, doba prohlídky 40 minut, prohlídky každých 30 minut.

Zámecký park - (původně renesanční zahrada, která byla v roce 1905 přebudována na přírodně-krajinářský park) volně přístupný z města.

Jižní parkán (po levé straně vstupního průjezdu) - medvídek mýval jménem Ronýš.


Návštěvní doba:

DUBEN, ŘÍJEN (soboty a neděle, ve všední dny předem o bjednané skupiny)   9 - 1 5 hod.
KVĚTEN, ZÁŘÍ (každý den mimo pondělí a den následující po dni pracovního klidu )   9 - 16 hod.
ČERVEN - SRPEN (každý den mimo pondělí a den následující po dno pracovního klidu )   9 - 17 hod.
PROSINEC (25.12. - 1.1. každý den)   10 - 15 hod.

 


Cena vstupného:

Hrad: 

Délka prohlídky50 min
Základní vstupné30,- Kč
Zlevněné vstupné  20,- Kč     ( děti do 15 let, důchodci, studenti )
Děti do 6-ti let  5,- Kč

Zámek:

Délka prohlídky   60 min
Základní vstupné40,- Kč
Zlevněné vstupné  30,- Kč     ( děti do 15 let, důchodci, studenti)
Děti do 6-ti let10,- Kč

Kuchyně:

Délka prohlídky40 min
Základní vstupné25,- Kč
Zlevněné vstupné  15,- Kč    ( děti do 15 let, důchodci, studenti)
Děti do 6-ti let 5,- Kč

Purkrabství:

Délka prohlídky 40 min
Základní vstupné 30 ,- Kč
Zlevněné vstupné   20 ,- Kč    (děti do 15 let, důchodci, studenti)
Děti do 6-ti let 5,- Kč

Výklad průvodce v cizích jazycích s průvodcem: - příplatek 60,- Kč.

Foto-vstupenka                                                - příplatek 100,- Kč


Spojení veřejnými dopravními prostředky:

bus: linka Plzeň - Domažlice, zastávka Horšovský Týn
vlak : Plzeň - Staňkov - Poběžovice, zastávka Horšovský Týn


 

Rezervace prohlídek:

Rezervace prohlídek telefonicky, faxem či písemně. (Uveďte datum a čas prohlídky, prohlídkový okruh, počet návštěvníků, jazyk. mutaci prohlídky, jméno vedoucího zájezdu a úplnou zpětnou adresu.


Příjezd:

Trasa Plzeň - Domažlice, Folmava. Vzdálenost od Plzně 48 km, od Domažlic 10 km.


Stravování:

Zámecká restaurace (po pravé straně u hlavního vstupu) tel. 0188-60 01 99, otevřeno každý den i mimo otvírací dobu zámku.


Zajímavosti v okolí:

  • Kostel sv. Petra a Pavla - barokně přestavěný kostel na náměszí, s hrobkou Jana ml. Popela z Lobkovic.
  • Kostel sv. Apolináře - pozdně gotický kostel c cennou dekorativní výmalbou.
  • Kostel sv. Anny na Vršíčku - pozdně gotický poutní kostel s klasicistní hrobkou rodiny Trauttmansdorffů.
  • Galerie města Horšovský Týn - prodejní výstavy soudobých umělců.
  • Horšov - filiální kostel Všech Svatých. Významná gotická stavba s vynikajícím souborem maleb.
  • Čečovice - farní kostel sv. Mikuláše, významná gotická památka.
  • Sedmihoří - pozoruhodný přírodní celek charakterizovaný vrchy, které jsou posety žulovými balvany a porostlé hlubokými borovými lesy. Jméno získalo Sedmihoří po sedmi nejvýraznějších kopcích, které tvoří mohutný tříčtvrtinový kruh uzavírající zalesněnou kotlinu.Sedmihořím prochází několik značených turistických naučných stezek. Je zde nainstalováno celkem 14 tabulí, informujících o přírodě a geologii Sedmihoří.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu


Copyright © GALANCE , internetové vydavatelství  -  katalogový oborový server - www.hrady-zamky.cz

^ NAHORU