www.hrady-zamky.cz/hrad-rabi

Státní hrad Rabí Státní hrad Rabí

341 61 Sušice
okres Klatovy

Kontakty:

   tel./fax – 376 596 235

E-mail:   rabi@mybox.cz

 
Představení památky:

Největší hradní zříceninou v Čechách je hrad Rabí. Patří mezi objekty s bohatou architektonickou minulostí, neboť prodělal řadu přestaveb a rozšiřování. Nejstarší částí hradu z doby po roce 1300 je mohutná hranolová věž s úzkým parkánem a zevním ohrazením. Na přelomu 14. a 15. století byly vybudovány další obytné a hospodářské budovy, hrad byl opevněn druhým předhradím. V poslední stavební fázi bylo vybudováno rozsáhlé dělostřelecké opevnění s baštami. Přestože tento hradební okruh zůstal nedokončen, patří na svoji dobu k nejvyspělejším obranným systémům ve střední Evropě. V roce 1420 byl hrad dobyt Janem Žižkou a v roce 1421 zde husitský hejtman přišel při obléhání o své druhé oko. V hradním sále je umístěna expozice středověkých kachlů s replikou pozdně gotických kachlových kamen a dále archeologické nálezy z přelomu 15.a 16. století.

Na hradě se konají svatební obřady (v hradní konírně).
Zveme Vás na kulturní akce pro veřejnost - viz. kalendář akcí na serveru www.hrady-zamky.cz .
Objekty jsou ve správě Památkového ústavu v Plzni - e-mail: pamatky-plz@top.cz .


Historie:

Hrad Rabí, byl založen patrně již ve 13. století. O prvních majitelích hradu neexistují žádné písemné zmínky. Nejnovějším předpokladem historiků je situování románského základu hradu jako nejsevernější část državy hrabat z Bogenu a později Wittelsbachů. Až koncem 13. století se toto území pravděpodobně stalo opět součástí českého státu. Usuzuje se, že v té době hrad, stále ještě v podobě pouze obytně-obranné věže, získali páni z Velhartic, donedávna považovaní za zakladatele hradu. Prvními písemně doloženými majiteli (soudním spisem až z roku 1380) byli Švihovští z Rýzmberka. Tento rod vlastnil Rabí skoro 200 Iet, během nich byl hrad vybudován do své konečné podoby. Za Rýzmberků zde došlo k několika významným událostem. Jednou z nich bylo bezpochyby dvojí dobýváni hradu Rabí husity na počátku 15. století, pod vedením Jana Žižky z Trocnova, který zde přišel o své druhé oko. Na konci 15. století, za Půty II. Švihovského, bylo podhradí povýšeno na město s patřičnými městskými právy. Zároveň proběhly rozsáhlé stavební úpravy na hradě, při kterých se předpokládá účast stavitele Benedikta Rieda. V polovině 16. století byli Rýzmberkové nuceni kvůli tíživé finanční situaci rozprodat rodový majetek, a tak došlo také na Rabí. Následně se na hradě vystřídalo dalších 5 majitelů (Kurcbach z Trachenberka, Malovec z Libějovic, Vilém z Rožmberka, Chanovští z Dlouhé Vsi, Lamberkové). Poslední majitelé hrad prodali za symbolickou částku 1,- Kč horaždovickému Spolku pro zachování památek v okresech pošumavských. Ten zde provedl první záchranné a vyklizovací práce. V roce 1954 přešel hrad do rukou státu a roku 1978 byl vyhlášen Národní kulturní památkou. V letech 1979 - 85 proběhla rozsáhlá rekonstrukce hradních prostor.


Expozice:

Hradní interiéry: konírna, sklepení, dochované místnosti 1. parta tzv. Břenkova paláce.I. a II. hraní nádvoří, vyhlídková terasa a 26 m vysoká vyhlídková věž, tzv. Donjon.Výstavy instalované v hradních v hradních interiérech: stálá expozice gotických a renesančních kamnových kachlů v tzv. hodovním sále s replikou gotických kachlových kamen, expozice archeologických nálezů z přelomu 15. a 16. století, model hradu ve třech vývojových etapách, sezónní výstavy v hradní konírně.


Návštěvní doba:

DUBEN, ŘÍJEN (soboty a neděle, ve všední dny mimo pondělí jen ohlášené skupiny nad 10 osob)   9 - 12, 13 - 15 hod.
KVĚTEN, ZÁŘÍ (každý den mimo pondělí)   9 - 12, 13 - 16 hod.
ČERVEN - SRPEN (každý den mimo pondělí)   9 - 12, 13 - 17 hod.

Poslední prohlídka před pauzou je ve 12 hod. a na konci dne vždy ještě v době zavírací hodiny. Zavírací den je pondělí, nebo den po státním svátku, pokud vychází na pondělí.

Prohlídková trasa je rozdělena na dva prohlídkové okruhy “Palác” a “Věž”.


Cena vstupného:

Délka prohlídky cca 45 min. Nad rámec otevírací doby se účtuje příplatek k ceně vstupného.

kategorie dospělí děti, důchdci, vojsko
Vstupné na jeden okruh 35,- 20,-
Vstupné na oba okruhy dohromady 60,- 35,-
Výklad v cizím jazyce - jeden okruh 85,- 50,-
Výklad v cizím jazyce - oba okruhy 110,- 75,-
Vstupné na nádvoří 20,- 10,-
Rodinné vstupné - jeden okruh 90,-
Rodinné vstupné - oba okruhy 150,-
Mateřské školy jeden okruh 5,- oba okruhy 10,-
Děti do 6 let 1,-
Zapůjčení cizojazyčného textu 10,-
Fotovstupenka 20,-
Videovstupenka 40,-
Pronájem konírny pro satební obřad 2000,-
ZTP/P 0,-
Doprovod ZTP/P 10,-


Rezervace prohlídek:

Rezervace prohlídek telefonicky, faxem, písemně, e-mailem.


Příjezd:

Vzdálenost od Horažďovic 10 km, Sušice 10 km.
Vlak: Plzeň – Horažďovice – Sušice / zastávka Žichovice.
Autobus: Rabí - náměstí.


Stravování a ubytování:

 • Penzion "Houdek", Rabí 48, tel.: 0187 / 596 248
 • Penzion "U Hrbků", Rabí 38, tel.: 0187 / 596 285
 • Hotel ATAWA ***, Rabí 9, tel.: 0187 / 596 228
 • Penzion "Král Šumavy", Rabí 61 tel: 0187 / 596 628
 • kemp Žichovice, Sport-efekt, p. Chmátal tel: 0603 / 289 907
 • ubytovna TJ Sokol, p. Růžička tel: 0187 / 596 249
 • Rábská hospůdka 

Kulturní akce :

sezóna 2003:

 • 1. 5. – 31. 8. - již tradiční ukázky proletů dravých ptáků na louce pod hradem
 • 1. 7. – 31. 8. - svíčkařský stánek s rýžovištěm zlata na hradním nádvoří
 • 27. 6. - slavnotní otevření podzemního kostela Nejsvětější trojice
 • 27. 6. – 31. 8. - "Tichá místa" - výstava fotografií Radovana Kodery v podzemí kostela
 • 31. 5. “RABIJÁDA“
  - historicko-sportovních her pro děti
  - pestrý program v areálu hrady po celý den - začátek v 9.00 hod
 • 28. 6. skupina OBOROH
  - koncert na hradním nádvoří
  - začátek ve 20.00 hod.
 • 12. 7. Divadelní soubor BEZ DOZORU
  - divadelní představení "Opalu má každý rád"
  - začátek ve 20.00 hod.
 • 19. a 20. 7. Berounští měšťané "STŘEDOVĚK NA HRADĚ"
 • 26. a 27. 7. Berounští měšťané "STŘEDOVĚK NA HRADĚ"
  - tradiční víkendové akce v prostoru celého hradního areálu
  - středověké tržiště, ukázky řemesel, šerm, divadelní představení...
 • 27. 7. Teátr Víti Marčíka
 • 27. 7. Karlovarské hudební divadlo
  - divadelní představení pro děti "O princezně Zuzaně a draku Požíráku"
  - začátek ve 14.30 hod.
 • 2. 8. Karlovarské hudební divadlo - divadelní představení pro děti:
  - "Jak na paní Zahrádkovou přišlo jaro", začátek ve 13.00 hod.
  - "Jak na pan Zahrádka honil krtka", začátek ve 16.00 hod.
 • 7. - 9. 8. - FILM NA HRADĚ
  - "letní kino" na hradním nádvoří - začátek vždy ve 21.00 hod.
 • 23. 8. divadelní soubor TYJÁTR NA KÁŘE
  - divadelní představení "Přepestrá legenda o Kateřině panně"
  - začátek v 18.00 hod.
 • 30. 8. skupina TRABAND
  - koncert na nádrvoří hradu
  - začátek předběžně mezi 18.00 až 20.00 hod. - (upřesněno později)
 • Změny v programu vyhrazeny!!!


Zajímavosti v okolí:

Hrad Prácheň, muzeum Sušice, Horažďovice.

Areál dravců - sokolnické produkce od 1. 5. do 15. 9. (při studeném začátku podzimu jen do 31. 8.). Každý den kromě pondělí vždy v 11.00, 14.00, 16.30 hod.

Prácheň - v 10 až 13. století sídlo správní prácheňské župy. Stával zde románský hrad a dřevěný kostelík. Hrad zpustl po přenesení správy do Horažďovic kolem roku 1250. Po roce 1315 byl postaven Bavory ze Strakonic gotický hrad s mohutným opevněním, který byl koncem 15. století rozšířen a v polovině 16. století opuštěn. Dochováno torzo věže. Ranně gotický kostelík z 13. století.

Žichovice - renesanční zámek, bývalé sídlo Lamberků.

Nezamyslice - Románský kostel začátku 13. století s pozdně gotickou sklípkovou klenbou. K románské věži přistaven kolem roku 1390 gotický přesbytář. Barokně upraven v roce 1736. Ve hřbitovní kapli z roku 1860 - rodový panteon a hrobka Lamberků, posledních majitelů.

Pučanka - přírodní rezervace teplomilné květeny na ploše 24,8 ha.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu


Copyright © GALANCE , internetové vydavatelství  -  katalogový oborový server - www.hrady-zamky.cz

^ NAHORU