www.hrady-zamky.cz/hrad-kuneticka-hora

Hrad Kunětická Hora

 
Hrad Kunětická hora - foto 533 52 Staré Hradiště 
okres Pardubice

Kontakty:

    tel.,fax: 466 415 428

Další informace na internetu:  

    web:   www.hradkunetickahora.cz
    e-mail:   kuneticka.hora@cmail.cz
 

 

Představení hradu:

V rovinaté krajině 7 km od Pardubic vystupuje tato třetihorní vyvřelina 82 m nad okolní terén a tvoří charakteristickou dominantu východočeského Polabí.
Až do počátku 15. století jsou veškeré písemné zmínky o existenci hradu pouze nepřímé povahy.Po vypuknutí husitské revoluce zde stál hrad hejtmana Diviše Bořka z Miletína. V 15. století se v držení hradu dále vystřídali Soběslav Mrzák z Miletína, král Jiří z Poděbrad a jeho synové.
V roce 1491 koupil hrad s panstvím Vilém z Pernštejna. Za něj a jeho synů došlo k největším přestavbám hradu v pozdně gotickém stylu přecházejícím v rannou renesanci. Výsledkem byl dvouvěžový hrad, dochovala se pouze válcová věž na jihovýchodní straně, která je součástí čtyřkřídlového paláce. Důležité místo z hlediska hradní architektury zaujímá Kunětická hora výstavbou opevnění využívající mohutné zemní valy, kamenné zdi, suché příkopy a kruhové rondely. Celý systém obrany zajišťovali jednotlivé hradební okruhy a na severní straně opevněná přístupová cesta se šesti branami.
Po roce 1560, kdy se Kunětická hora dostala do držení královské komory, nastal úpadek. Ten vyvrcholil roku 1645, kdy za třicetileté války švédské vojsko hrad vypálilo. Podléhání zkáze urychlila těžba kamene vrcholící na přelomu 19. a 20. století. Pardubický muzejní spolek zastavil r.1916 těžbu a Kunětické družstvo zahájilo roku 1923 rekonstrukci podle plánu Dušana Jurkoviče. Po převzetí hradu do majetku státu byli v 70. a 80.letech provedeny další zásadní opravy, především hradního paláce.

Objekt spravuje Památkový ústav v Pardubicích.

Zveme Vás na kulturní akce pro veřejnost - viz. kalendář akcí na serveru www.hrady-zamky.cz .


Expozice:

Prohlídka hradu, rytířský sál, vstup na věž, hradní kaple sv. Kateřiny, sklepní prostory paláce hradu, archeologická expozice z výzkumu z areálu hradu, parforsní hony.

 

Návštěvní doba:

V uvedených dnech je hrad otevřen bez polední přestávky.

Pondělí je zavírací den (v případě státního svátku připadajícího na pondělí
je otevřeno a zavíracím dnem je následující úterý).

Prohlídka hradu je samostatná nebo s výkladem průvodce na nádvoří.

Doba prohlídky je přibližně 50 minut.
 

 leden  zavřeno  
 únor  zavřeno  
 březen  zavřeno  
 duben  soboty, neděle, svátky
 (ve všední dny pro ohlášené skupiny)
10:00 - 16:00
 květen  denně mimo pondělí
 (pokladna otevřena do 17:00)
9:30 - 17:30
 červen  denně mimo pondělí
 (pokladna otevřena do 17:00)
9:30 - 17:30
 červenec  denně mimo pondělí
 (pokladna otevřena do 17:00)
9:30 - 17:30
 srpen  denně mimo pondělí
 (pokladna otevřena do 17:00)
9:30 - 17:30
 září  soboty, neděle, svátky
 (ve všední dny pro ohlášené skupiny)
10:00 - 17:00
 říjen  soboty, neděle, svátky
 (ve všední dny pro ohlášené skupiny)
10:00 - 16:00
 listopad  zavřeno  
 prosinec  zavřeno  

Organizace prohlídek a cena vstupného:

I. prohlídkový okruh - PALÁC S VĚŽÍ  
  základní 60 Kč
  snížené * 40 Kč

II. prohlídkový okruh - HRADNÍ KAPLE   (pouze s průvodcem)
  jednotné vstupné 20 Kč

I. + II. prohlídkový okruh
  základní 70 Kč
  snížené * 50 Kč
     
Organizované skupiny dětí do 6 let 20 Kč
     
Fotografování
(pouze pro soukromé účely, bez stativu a blesku)
100 Kč
Filmování
(pouze pro soukromé účely, bez stativu a osvětlení)
200 Kč


Snížené vstupné:
děti starší 6 let, studenti, senioři nad 65 let, držitelé průkazky ZTP, příp. ZTP/P.

Vstup zdarma: děti do 6 let, zdravotně těžce postižené děti, průvodce držitele průkazky ZTP/P, držitelé průkazky AMG nebo NPÚ.

Rezervace prohlídek: tel. 466 415 428, e-mail: kuneticka.hora@cmail.cz

Cizojazyčný výklad: dle vybavenosti průvodců, jinak zapůjčením cizojazyčného textu.

Při konání kulturní akce se stanovuje zvláštní ceník.

 


Příjezd a parkování:

Hrad se nachází cca 6 km od Pardubic, parkoviště pod Kunětickou horou.Možnost použít MHD č.16 z Pardubic, jinak ČSAD, zastávka Stéblová.


Občerstvení:

Na hradě a pod Kunětickou horou.


Zajímavosti v okolí:

Památky Pardubicka.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu


Copyright © GALANCE , internetové vydavatelství  -  katalogový oborový server - www.hrady-zamky.cz

^ NAHORU